Dầu Nhớt Mobil
Mobilgrear 600 XP 320 Gear Oil 20L/can

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Mobilgrear 600 XP 320 Gear Oil 20L/can

Dầu nhớt đặc chủng
Elmo Rietchle Multi-Lube 100 5litter/can

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Elmo Rietchle Multi-Lube 100 5litter/can

Lubriplate Lubricant
Lubriplate Barrier Fluid 22  5gallon/can

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Lubriplate Barrier Fluid 22 5gallon/can

Phụ gia bảo dưỡng
Magnaflux Spotcheck SKD-S2 Developer 330g

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Magnaflux Spotcheck SKD-S2 Developer 330g

Rocol Lubricant
Rocol 52559 Sapphire Hi-Power 46 200l/drum

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Rocol 52559 Sapphire Hi-Power 46 200l/drum

Shine Etsu Silicone
Shin Etsu G-746 Silicone Fluid Thermal Compound 1kg

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Shin Etsu G-746 Silicone Fluid Thermal Compound 1kg

Matrix Lubricant
Dầu xích Foodmax Chain 220

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Dầu xích Foodmax Chain 220

Dầu nhớt Shell
Shell Gadus S3 V460 18kg/can

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Shell Gadus S3 V460 18kg/can

Mỡ bôi trơn Kluber
Klubertemp GR AR 555 1kg/hộp

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Klubertemp GR AR 555 1kg/hộp

Mỡ bôi trơn đặc chủng
Duralac Anti-Corrosive Jointing Compound 250ml

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Duralac Anti-Corrosive Jointing Compound 250ml

Mỡ bôi trơn Super Lube
Super Lube 54105 Synthetic Gear Oil ISO 150

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Super Lube 54105 Synthetic Gear Oil ISO 150

Mỡ bôi trơn OKS
Chất tẩy rửa công nghiệp OKS 2650 5lít/can

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Chất tẩy rửa công nghiệp OKS 2650 5lít/can

Mỡ bôi trơn THK
Mỡ bôi trơn NSK PS2 Grease 80g

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Mỡ bôi trơn NSK PS2 Grease 80g

Mỡ bôi trơn Krytox
Dupont Krytox GPL 203

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Dupont Krytox GPL 203

Mỡ bôi trơn Dowsil
Dow Corning EA-4100 Silicone RTV Sealant 300ml

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Dow Corning EA-4100 Silicone RTV Sealant 300ml

Mỡ bôi trơn Weicon
Keo sửa chữa Weicon Repair Stick Aqua 57g

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Keo sửa chữa Weicon Repair Stick Aqua 57g

Keo dán đặc biệt
Tite Seal T25-66 Sealing Compound 453g/can

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Tite Seal T25-66 Sealing Compound 453g/can

Keo sửa chữa Belzona
Belzona 1391 Ceramic HT 1kg/set

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Belzona 1391 Ceramic HT 1kg/set

Keo dán Permatex
Permatex 80050 Clear RTV Silicone Adhesive Sealant 85g

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Permatex 80050 Clear RTV Silicone Adhesive Sealant 85g

Keo dán Threebond
Threebond 2706 Degreasing Cleaner 420ml

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Threebond 2706 Degreasing Cleaner 420ml

Keo dán Devcon
Devcon 10260 Bronze Putty 454g

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Devcon 10260 Bronze Putty 454g

Keo dán Loctite
Loctite 270 High Strength Threadlocker 50ml

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Loctite 270 High Strength Threadlocker 50ml

Keo dán Epoxy Aradite
Aradite 64-1 – Chất kết dính cho phanh

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Aradite 64-1 – Chất kết dính cho phanh

Keo dán Vibra-Tite
Vibra-Tite 123 Medium Strength Threadlocker 50ml

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Vibra-Tite 123 Medium Strength Threadlocker 50ml

Lọc dầu thuỷ lực
Donaldson P553771 Lube Filter

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Donaldson P553771 Lube Filter

Khớp nối Nitto Kohki
Khớp nối Nitto Kohki 20SH

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Khớp nối Nitto Kohki 20SH

Thiết bị Parker
Parker 912999 10C Filter Hydraulic

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Parker 912999 10C Filter Hydraulic

Kích thuỷ lực
Kích thủy lực mini Masada MMJ-50Y

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Kích thủy lực mini Masada MMJ-50Y

Thiết bị Tool Stanley
Kìm bấm Cos 9Inch Stanley 84-223

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Kìm bấm Cos 9Inch Stanley 84-223

Thiết bị Rothenberger
Rothenberger 26032 Roflare 37 Degree Single Flaring

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Rothenberger 26032 Roflare 37 Degree Single Flaring

Tủ chống cháy nổ
Justrite 894500 Tủ đựng hóa chất chống cháy 45gallon

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Justrite 894500 Tủ đựng hóa chất chống cháy 45gallon

Thiết bị cầm tay Hilti
Keo cấy thép Hilti HIT-RE 500-SD

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Keo cấy thép Hilti HIT-RE 500-SD

Cao su tấm chịu dầu
Chesterton 122NN Diaphragm Sheet Gasket

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Chesterton 122NN Diaphragm Sheet Gasket

Vật liệu làm kín
Chesterton 800 Goldend Tape

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Chesterton 800 Goldend Tape

Sơn phủ công nghiệp
Sơn mạ kẽm SM5002 Silver Zinc Coating Spray 420ml

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Sơn mạ kẽm SM5002 Silver Zinc Coating Spray 420ml

Bột mài van công nghiệp
Cam Grinding and Lapping Compound 450g/can

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Cam Grinding and Lapping Compound 450g/can

Que hàn công nghiệp
Que hàn điện ESAB OK 46.30

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Que hàn điện ESAB OK 46.30

Đá cắt - Đá mài
Đá mài Norton BDX A24R-BF27

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Đá mài Norton BDX A24R-BF27

Phụ kiện hàn
Mặt nạ hàn Proguard WH4000

090 131 000 4

Để được phản hồi nhanh nhất Quý khách vui lòng gửi mail: contact@afc-engineering.com

Xem chi tiết

Mặt nạ hàn Proguard WH4000

Ý kiến khách hàng

Đánh giá ý kiến của bạn như thế nào về dịch vụ của chúng tôi ?

Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay189
  • Tháng hiện tại2,421
  • Tổng lượt truy cập120,176
Lọc sản phẩm
Tìm nhà phân phối
5 go
Đăng ký nhà phân phối
PHÂN PHÔI SẢN PHẨM CÁC HÃNG

Đăng ký

Nhận tin tức khuyến mãi - ưu đãi từ CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT DẦU KHÍ AN HỒ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây